In het Inloophuis Scarabee heten onze gastvrouwen mensen met kanker en hun naasten een warm welkom. Om dit mogelijk te maken is het inloophuis vrijwel volledig afhankelijk van de (financiële) steun van particulieren en organisaties die het werk van de vrijwilligers een warm hart toedragen.

Iedere bijdrage is van harte welkom. Ook met een kleine gift kunnen onze vrijwilligers een groot verschil maken voor iedereen die met kanker geconfronteerd is. 

Anbi logoANBI status
Stichting inloophuis Scarabee heeft de Anbi status. Dit betekent onder meer dat de giften van donateurs, sponsoren en erflaters, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn verstrekt, aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting binnen de daarvoor geldende regels. Nalatenschappen aan Stichting inloophuis Scarabee zijn vrijgesteld van successierecht. Zie ook www.anbi.nl.

Eenmalige gift

U kunt een bijdrage overmaken naar:
NL76 RABO 0101 3992 86
t.n.v. de Stichting Inloophuis Scarabee
onder vermelding van ‘eenmalige gift'

Vriend worden van Scarabee
Er is helaas nog geen erkende subsidieregeling van gemeenten, zorgverzekeraars of VWS.
IPSO, de landelijke organisatie van ca 75 inloophuizen, probeert dat wel voor elkaar te krijgen. Om het ondersteunende werk te kunnen blijven doen probeert Stichting Inloophuis Scarabee de komende jaren een grote vriendenclub op te bouwen, de Vrienden van Scarabee.


Met de Vrienden van Scarabee hopen wij ons sociale en financiële draagvlak te vergroten.  

Voor € 25 per jaar bent u al Vriend van Scarabee. U kunt dit via één van onderstaande opties en rekeningnummer doneren.

1.     Een periodieke machtiging van minimaal vijf jaar; zie onze website
2.     Een incasso machtiging; zie onze website
3.     Een gift; eenmalig of ieder jaar.

Na uw gift krijgt u onze nieuwsbrief toegestuurd.


Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!

Namens het bestuur van Stichting Inloophuis Scarabee, Gabrie Lansbergen, penningmeester.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Sponsorinitiatieven
In de afgelopen jaren hebben particulieren en bedrijven op muzikale, creatieve en sportieve wijze geld ingezameld voor het inloophuis. De initiatieven variëren van een gloedvolle speech en donatiebox op een bijzondere verjaardag, jubileum, of afscheid tot het organiseren van een concert, fietstocht, of een sponsorloop. 

Laat u hier inspireren!

fietstocht Alrijne Zorggroep zomerconcert Rapenburg Kamerorkestsponsorfietstocht in Tanzania door Michele TaverneSponsorloop Visser t Hooft nov.15bijzondere verjaardag

Neem voor meer informatie contact op met Monique van Poeteren, om te bespreken welke ondersteuning Scarabee kan bieden. Bijvoorbeeld met informatie- en promotiemateriaal. Monique is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.l
Periodieke gift

Er is sprake van een periodieke gift als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
w  de gift is schriftelijk vastgelegd
w  u maakt regelmatig (minstens 1 x per jaar) een bedrag over
w  deze bedragen zijn steeds (ongeveer) even hoog
w  u maakt dit bedrag minimaal 5 jaar achtereen over
Het vastleggen van een periodieke gift is heel eenvoudig. U kunt hier de machtigingskaart downloaden en, ingevuld en ondertekend, naar Scarabee sturen. Dit kan per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post: Stichting inloophuis Scarabee, Oude Vest 17, 2312 XP te Leiden. 
Wilt u de gift als aftrekpost opvoeren in je belastingaangifte? Dan heeft u ook de standaard overeenkomst periodieke gift van de Belastingdienst nodig. Vul hierop s.v.p. al uw gegevens in (vergeet niet de handtekening!), en stuur het formulier dan per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post naar Scarabee.

Wij vullen dan ons gedeelte in en daarna ontvangt u de overeenkomst retour voor uw eigen administratie. Deze overeenkomst hoeft niet naar de Belastingdienst te worden gestuurd. 
De gift stopt uiterlijk bij overlijden. Uiteraard is het nog altijd mogelijk om de periodieke schenking via de notaris te regelen. Daar zijn evenwel kosten aan verbonden.


Activiteiten

kids banner

Contact

Tel: 06 5541 3824
info@inloophuisscarabee.nl
Oude Vest 17
2312 XP Leiden

thtwfp  Linkedin afbeelding 

Meer informatie >>

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×